Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 12

O bieżących sprawach Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie w kolejnej rozmowie z Arkadiuszem Książkiem, prezesem zarządu.…


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 11

Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, kondycja finansowa instytucji i apel mieszkańców Osiedla Reszel do rządzących w sprawie…


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 10

Zapraszamy na nowy odcinek „Biuletynu Spółdzielczego” i rozmowę z Arkadiuszem Książkiem, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”…


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 9: Rozliczenie podgrzania ciepłej wody użytkowej

Tematem odcinka są nowe zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni.


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 8: Powody zmiany stawek opłat

W odcinku 8. przedstawiamy bieżące informacje między innymi o powodach zmiany stawek opłat w budynkach spółdzielczych


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 7: Stawka zaliczki na centralne ogrzewanie

Jak jest ustalana opłata za ciepło? Dlaczego mieszkańcy Kętrzyna, Korsz i Reszla płacą różne stawki, często…


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 6: Rozliczenie wody

Czy Spółdzielnia zarabia na wodzie? Dlaczego ceny z rozliczenia zimnej wody różnią się pomiędzy budynkami lub…


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 5: Fundusz wymiany wodomierzy

Wśród opłat za spółdzielcze lokale znajduje się opłata na Fundusz Wymiany Wodomierzy. Co to takiego i…


Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 4: Fundusz remontowy

Jedną z opłat za lokale wnoszonych przez Spółdzielców jest opłata na Fundusz Remontowy. Na co przeznaczone…


Biuletyn Spółdzielczy – odc. 3

W programie wyjaśniamy czym jest opłata pod nazwą „Podatek od nieruchomości” oraz w jaki sposób dokonywane…