Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 14

W następnym tygodniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie są jego najważniejsze założenia w nowym odcinku „Biuletynu Spółdzielczego”.