Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 13

Rozmowa z Arkadiuszem Książkiem, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie m.in. o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, stawkach eksploatacji nieruchomości, kosztach stałych podgrzania wody oraz Telewizji KTK. Zapraszamy do oglądania.