Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 11

Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, kondycja finansowa instytucji i apel mieszkańców Osiedla Reszel do rządzących w sprawie cen ciepła. To jedne z tematów rozmowy z Arkadiuszem Książkiem, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w nowym odcinku „Biuletynu Spółdzielczego”.