Wiadomości Telewizji KTK – 7.06.2022

W programie:

  • Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 był jednym wielkim eksperymentem. Uczniowie jako mali odkrywcy poznawali tajemnice, które odkryły przed nimi przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
  • Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? Kto twe wczasy, kto pożytki Może wspomnieć zaraz wszytki? Tak przed wiekami wychwalał polską wieś Jan Kochanowski. 3 czerwca w Powiatowym Centrum Edukacyjnym wychwalano sołtysów za ich trud i pracę na rzecz wsi i lokalnych społeczności.
  • Wracamy do dnia dziecka, który w Szkole Podstawowej nr 3 przybrał ekologiczną formę. 1 czerwca rządził tam jeden przedmiot – przyroda i wszystko to, co zdrowie dla uczniów i dla ziemi.
  • Dzień dziecka był celebrowany także w przedszkolach. Najmłodsze maluchy odwiedzili tego dnia mundurowi, by poczytać im bajki i opowiedzieć o swojej pracy.