Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 9: Rozliczenie podgrzania ciepłej wody użytkowej

Tematem odcinka są nowe zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni.