Po godzinach – Tadeusz Korowaj

Wracamy do serii rozmów w ramach naszego cyklu „Po godzinach”. Rozpoczynamy od spotkania z Tadeuszem Korowajem, lokalnym historykiem i etnografem. Okazją do rozmowy jest premiera nowej książki pt. „Zabytkowe cmentarze. Przeszłość na mogiłach zapisana”. Z autorem publikacji porozmawiamy o cmentarzach zlokalizowanych na terenie powiatu kętrzyńskiego oraz wcześniejszych publikacjach wydanych w ramach serii „Dziedzictwo kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego”.