Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 5: Fundusz wymiany wodomierzy

Wśród opłat za spółdzielcze lokale znajduje się opłata na Fundusz Wymiany Wodomierzy. Co to takiego i na co przeznaczona jest ta opłata?

Fundusz wymiany wodomierzy jest specjalnym funduszem celowym utworzonym na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni z 07.07.2017 r. Środki finansowe gromadzone na tym funduszu przeznaczone są na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni na wodomierze z odczytem radiowym wraz z niezbędnym osprzętem, takim jak śrubunki, zawory przed wodomierzem, zawory zwrotne, plomby itp.