Kętrzyńskie szkoły utrzymują się w prestiżowym zestawieniu

Miesięcznik „Perspektywy” po raz dwudziesty drugi ogłosił ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. Dzięki niemu uczniowie, a także rodzice mogą łatwiej podjąć decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. W ogólnopolskim zestawieniu nie zabrakło szkół z powiatu kętrzyńskiego.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Wysokie miejsce w całym rankingu miesięcznika „Perspektywy” ponownie osiągnęło II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie. Zajmuje aktualnie 152. miejsce oraz 6. w zestawieniu województwa warmińsko-mazurskiego.

Jeszcze w rok temu placówka zdobyła tytuł honorowy „Złotej Szkoły 2019”. W rankingu liceów na Warmii i Mazurach zajmowała 2. miejsce, a w ogólnopolskim rankingu 84. pozycję. Nieco wcześniej, bo w 2017 roku szkoła miała 30. pozycję wśród liceów w Polsce oraz 1 miejsce w województwie. Prywatne liceum głównie cieszy się wysokimi wynikami swoich absolwentów podczas egzaminów maturalnych.

Dobrą opinię kolejny rok utrzymuje także I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W rankingu województwa znajduje się na 12. miejscu. To jedna z kluczowych szkół powiatu kętrzyńskiego. Od wielu lat gromadzi znakomitych absolwentów, którzy osiągają doskonałe wyniki nie tylko podczas egzaminów maturalnych, ale także w konkursach czy olimpiadach ogólnopolskich. Ponadto szkoła wyróżnia się bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Uczniowie chętnie uczestniczą w kole teatralnym, fotograficznym czy wokalnym. W całym zestawieniu miesięcznika „Perspektywy” kętrzyński „stary ogólniak” zajmuje 430. miejsce.

Trzy najlepsze licea w województwie to: Olsztyńskie II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.