Wieści Powiatu Kętrzyńskiego (odc. 9)

W dziewiątym odcinku Wieści Powiatu Kętrzyńskiego powiemy między innymi o:

  • tysięcznym paszporcie wydanym w Terenowym Punkcie Paszportowym w Kętrzynie
  • stypendiach starosty kętrzyńskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół powiatowych
  • oraz geoportalu – nowej usłudze geodezyjnej starostwa powiatowego