Jubileusz Parafii Prawosławnej w Kętrzynie

Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie obchodziła swoje święto parafialne oraz jubileusz 70-lecia powstania. Na zaproszenie proboszcza ppor. SG Paweł Siebiesiewicz nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, Prawosławny Biskup Supraski.