Kętrzyńska Biblioteka uhonorowana medalem

W tym roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwają obchody 50-lecia Wydziału Humanistycznego. Wywiady, spotkania i uroczystości odbywają się także w gronie przyjaciół. Jednym z nich jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie. 2 października 2019 roku w Olsztynie na ręce Dyrektora Biblioteki Witolda Gagackiego został przekazany Medal Amicus Facultatis (Przyjaciel Wydziału).

Z przyjemnością informujemy, że ścisła współpraca z Wydziałem Humanistycznym UWM, przypieczętowana stosowną umową, trwa od kilku lat. Przypominamy, że czytelnicy Biblioteki wielokrotnie mogli się spotykać się z pracownikami naukowymi Wydziału na wykładach przeprowadzanych w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, gdzie istnieją odpowiednie warunki dla prowadzenia spotkań, prelekcji, odczytów, także w formie multimedialnej. Wykładowców Wydziału Humanistycznego mogliśmy posłuchać również w tym roku. Z wykładem o Herlingu-Grudzińskim przyjechał do Biblioteki dr Sławomir Buryła, zaś podczas kętrzyńskiego Narodowego Czytania słuchaliśmy referatu dr. hab. Joanny Chłosta-Zielonki. Niezapomnianym wydarzeniem pozostają zorganizowane w Kętrzynie przy współudziale Biblioteki Dni Uniwersytetu-Warmińsko-Mazurskiego.