II Warmińsko – Mazurski Kongres Elektromobilności

Popularyzacja wśród mieszkańców Warmii i Mazur oraz turystów zagadnień związanych z elektromobilnością, jak też promocja ekologicznych środków transportu to główne cele II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Elektromobilności. W tym roku Telewizja KTK ma przyjemność objąć wydarzenie patronatem medialnym.
Zapraszamy już 27 września na II Warmińsko – Mazurski Kongres Elektromobilności.