Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców Warmii i Mazur

W siedzibie urzędu marszałkowskiego w Olsztynie marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał z burmistrzami i wójtami 27 umów na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej o łącznej wartości ok. 660 tys. Zł.

Na liście znalazła się również Gmina Reszel, która otrzymała 4 tys. złotych na zakup sprzętu ratowniczego.

Wsparcie jest przeznaczone na zakup samochodów, budowę, rozbudowę i modernizację remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie oraz na zakup sprzętu ratowniczego.

Pieniądze pochodzą z budżetu województwa i co roku są przekazywane gminom w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne. 

– Jest to ważne wydarzenie, w którym uczestniczą samorządowcy i przedstawiciele OSP – mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Cieszymy się, że dzięki wsparciu mieszkańcy naszego regionu mogą czuć się bezpiecznie. Jednak nie tylko oni, bo także turyści, których przecież u nas nie brakuje.

Łączna kwota dotacji w 2019 r. na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony ppoż. z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wyniosła 1 mln 50 tys. zł, z czego 525 tys. zł to wsparcie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dotychczas podpisano cztery umowy na 200 tys. zł, które związane były dofinansowaniem zakupu samochodów.

Lista gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, które otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (2019)