Wystawa fotograficzna podsumowaniem współpracy regionów

Ciekawa wystawa zdjęć wykonanych przez młodzież z Rejonu Soleczniki na Litwie oraz Powiatu Kętrzyńskiego zakończyła projekt „Odkrywamy Piękno Powiatu Kętrzyńskiego – Legendarny Zakątek Warmii i Mazur”. Prezentowane na wystawie fotografie stanowią niewielką część z wielu zdjęć wykonanych podczas wspólnie spędzonego czasu uczestników.