Dziura w budżecie miejskim

Kolejna, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za nami. Tym razem Radni rozpatrywali wprowadzenie zmian w budżecie na 2019 rok, po tym jak podsumowanie ubiegłego roku wskazało na brak 2 200 000 zł wolnych środków. Burmistrz miasta Ryszard Niedziółka oraz skarbnik miasta Iwona Kozłowska dokonali takich zmian w budżecie, które nie zwiększyły deficytu Miasta, za co radni podczas sesji podziękowali burmistrzowi. Za przyjęciem zmian głosowało 16 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Urząd Miasta Kętrzyn