Będzie remont drogi w Windzie

W siedzibie urzędu marszałkowskiego w olsztynie (sala 325) zostały podpisane dodatkowe umowy na wsparcie z prow 2014-2020 projektów dotyczących odnowy wsi i budowy dróg lokalnych. Łączna kwota pomocy to ponad 8,7 mln zł.

W wyniku starań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie możliwości przesunięcia środków na operacje „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020), 11 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, umożliwiające zawarcie umów, znajdujących się na liście rezerwowej.

Umowy podpiszą gminy Wydminy, Grodziczno i Dywity („Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”) oraz Świętajno (pow. szczycieński), Wydminy, Jedwabno, Rybno, Dźwierzuty, Pieniężno i Barciany („Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” ).

PODPISANE UMOWY: 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
– Gmina Wydminy: Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia – 404 505,00 zł
– Gmina Grodziczno: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku – 500 000,00 zł
– Gmina Dywity: Otwarte świetlice – rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Ługwałd i Różnowo – 938 248,00 zł

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

– Gmina Świętajno (pow. szcz.): Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184 – 2 153 026,00 zł
– Gmina Wydminy: Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Małe – 1 057 464,00 zł
– Gmina Jedwabno: Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot – 486 070,00 zł
– Gmina Rybno: Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo – 1 095 456,00 zł
– Gmina Dźwierzuty: Przebudowa drogi gminnej nr 195024N od km 1+309 do km 2+209, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty – 393 558,00 zł
– Gmina Pieniężno: Przebudowa dróg w gminie Pieniężno – 973 802,00 zł
– Gmina Barciany: Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda w Gminie Barciany – 781 000,00 zł

warmia.mazury.pl