Wystawa „Pejzaż doliny Gubra”

O nas…
Jesteśmy sekcją fotograficzną działającą przy Uniwersytecie Trzeciego
Wieku. Od ośmiu lat spotykamy się, wspólnie fotografujemy, poznajemy tajniki obróbki fotograficznej i przede wszystkim rozmawiamy o Kętrzynie i jego okolicach. W swoich fotografiach poruszamy tematy związane z tym miejscem, tymi ludźmi ich historią i aktualnymi wydarzeniami. Obecnie do sekcji należy sześć osób: Bożena Groblewska, Ryszard Szabelski, Jan Lewandowski, Andrzej Wiechecki, Andrzej Foltyński, Jarosław Tomczak. Zajęcia prowadzi Izabela Pniewska.
O wystawie…

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy fotograficznej pt. ”Pejzaż rzeki Guber”. Jest to zbiór zdjęć przedstawiających urokliwy teren przy rzece Guber. Fotograficzna podróż rozpoczyna się nad jeziorem o nazwie Guber następnie podążamy wzdłuż koryta rzecznego które, prowadzi nas aż do Kętrzyna a kończy swą podróż w Sępopolu gdzie rzeka wpływa do Łyny. Mam nadzieję, że tą wystawą zainspirujemy Państwa abyście lepiej poznali ten teren i wyobrazili sobie jakie on daje możliwości. Może też na chwilę zastanowimy się jakiego wsparcia potrzebuje od nas ludzi stąd, otaczająca nas przyroda i nasza rzeka.
O rzece…

Rzeka Guber wraz z dopływami prawie w całości odwadnia teren powiatu
kętrzyńskiego płynąc z południowego wschodu na północny zachód. Jej długość wynosi 81 km a średni spadek 1,33 promila.Wypływa z okolic na północ od Rynu i wpada do Łyny w Sępopolu, gdzie jej średni roczny przepływ wynosi 9 m3 na sekundę.
Guber płynie w górnym biegu przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i
Pojezierze Mrągowskie a w środkowym i dolnym przez Nizinę Sępopolską
wcinając się wyraźnie zarysowaną doliną w otwory polodowcowe zastoiskowe. Szerokość rzeki jest zmienna od 3,5 m do 4,5 m w Kętrzynie do ponad 10 m w pobliżu ujścia do Łyny. Lewobrzeżnymi dopływami są Dajna i Sajna, prawobrzeżnymi zaś mniejsze rzeczki Liwna, Kwiedzianka, Rawa, Runia i Struga Mamlak.
Nad Gubrem powstały grodziska pruskie a następnie strażnice krzyżackie min. w Sątocznie, Garbnie i Kętrzynie. W średniowieczu rzeka była spławna i służyła do transportu płodów rolnych i leśnych. Z czasem rozwinęło się osadnictwo, powstały majątki ziemskie, wsie i miasta -Sępopol i Kętrzyn.