Masz ciekawy pomysł? Zgłoś swój projekt!

Powiat Kętrzyński na realizacje Budżetu Obywatelskiego w roku budżetowym 2020 przeznaczył kwotę 100 000 zł. 
Termin składania propozycji zadań do realizacji ustalony jest od 1 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Niezbędne formularze do pobrania:  http://starostwo.ketrzyn.pl/?p=4763

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie