Nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy

Za nami posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kętrzynie, w trakcie którego wręczono podziękowania członkom w kadencji 2015-2019. Wręczono także powołania nowo mianowanym członkom na kadencję
2019-2023. Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kętrzynie został Andrzej Lewandowski, natomiast Wiceprzewodniczącym Ryszard Starzyński.

Starostwo Powiatowe