Będzie drugi etap przebudowy drogi Koczarki – Krzyżany

Informujemy, że została podpisana umowa pt:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N- Koczarki – Krzyżany – etap II”. Inwestycja będzie realizowana przez kętrzyńską firmę Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe. Koszt inwestycji wynosi 321.191,60 zł brutto a wykonanie robót nastąpi do 28 lipca 2019r.  Przebudowa drogi powiatowej finansowana jest wspólnie z Gminą Kętrzyn w ramach Programu Wspólnych Inwestycji z gminami 50/50.

Starostwo Powiatowe