Porozumienie o współpracy

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Robert Inglot i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Pan Mariusz Pawłowski podpisali Porozumienie dotyczące zasad bieżącej współpracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

11 marca  w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę obu służb w  2018 roku. Omówiono, m.in. działania w zakresie bezpieczeństwa i odprawy granicznej podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Wyznaczono kierunki działania na 2019 rok.

Przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie rozmów podkreślili wagę wspólnych przedsięwzięć oraz wyrazili chęć dalszego współdziałania. Na zakończenie szefowie służb podpisali porozumienie o dalszej współpracy.