Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

1 stycznia 2019 roku weszła w życie zainicjowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dzięki nowym przepisom poszerzył się znacznie katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej – obecnie ze świadczenia skorzystać może każdy, kto zadeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W Kętrzynie powstał już Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest usytuowany w lokalu przy ul. Miejskiej 7.