79. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir

Z okazji 79. rocznicy tego tragicznego wydarzenia 18 lutego 2019 r. w sali kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie władz miasta i powiatu z przedstawicielami środowisk kombatanckich, w tym przedstawicielami Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie oraz Związku Sybiraków Koło w Kętrzynie.

Muzycznym akcentem był występ Anatola Borowika, artysty wykonującego ballady Bułata Okudżawy.