Kętrzyńskie Dyktando

21 lutego po raz 20. obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Wszyscy znamy trudne, pełne zawirowań i niebezpieczeństw dzieje polskiej państwowości. Język polski w trudnych czasach zaborów czy okupacji był najważniejszym z symboli trwania państwa i narodu polskiego. Miliony Polaków, rozsianych po całym świecie, przekazują go sobie z pokolenia na pokolenie jak najświętszą relikwię. Dla większości języków narodowych, w tym i języka polskiego, nastały trudne czasy. Takie terminy jak  globalizacja czy pauperyzacja odnoszą się również do języka. Zanik umiejętności epistolograficznych, powszechne skrótowce, brak dbałości o ortografię i składnię to tylko niewinne przykłady odbierania językowi jego kulturo- i narodotwórczej funkcji.

Pragnąc jak najgodniej uczcić i uhonorować język ojczysty, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zaprasza wszystkich chętnych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego do wzięcia udziału w zabawie słowem pisanym, sprawdzenia w praktyce swojej wiedzy o ortografii języka polskiego. Zapraszamy Państwa na „Kętrzyńskie Dyktando”.

Honorowy patronat nad naszą „zabawą” zgodzili się objąć Burmistrz Miasta Kętrzyn pan Ryszard Niedziółka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie pan Rafał Rypina. „Kętrzyńskie Dyktando” odbędzie się 20 lutego 2019 roku w filii nr 2 (Loża) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie o godz. 11.00.

Uczestnicy dyktanda pisać będą ze słuchu przygotowany przez organizatora specjalny tekst. Po zakończeniu dyktanda prace zostaną zebrane i przekazane do sprawdzenia  dyplomowanemu nauczycielowi języka polskiego z uprawnieniami egzaminatora. Będzie to osoba spoza Kętrzyna (personalia osoby sprawdzającej znane będą wyłącznie organizatorowi). Po sprawdzeniu i ocenieniu prace w zamkniętych kopertach zostaną zwrócone  wszystkim uczestnikom „zabawy” . Wręczenie nagrody głównej oraz przyznanie tytułu „Kętrzyński Mistrz Ortografii Anno Domini 2019” odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.