Nowe rady społeczne szpitali

Rada Powiatu Powiat Kętrzyński przyjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

Skład Rady Społecznej Szpitala Powiatowego:
Michał Kochanowski – starosta kętrzyński  (przewodniczący)
Teresa Prokop – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Ryszard Niedziółka – burmistrz Kętrzyna
Ryszard Ostrowski – burmistrz Korsz
Marek Janiszewski – burmistrz Reszla
Marta Kamińska – wójt Gminy Barciany
Mirosława Katiuszyn – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn 

Skład Rady Społecznej ZOZ w Reszlu:
Andrzej Lewandowski – wicestarosta (przewodniczący)
Michał Krasiński – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Marek Janiszewski – burmistrz Reszla
Olga Wanago – radna Rady Powiatu
Jarosław Pieniak – radny Rady Powiatu