III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowego Biuro Wyborcze ogłaszają III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram wybory. Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, poświęcony będzie wyborom a zagadnienia będą odnosiły się do spraw uregulowanych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia 2019 r. Pierwszy etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 12:00.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów: „System proporcjonalny a system większościowy – wady i zalety”, „Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym” lub „Wybory do Parlamentu Europejskiego – organizacja i przebieg”.

Oceny prac uczestników dokonają pracownicy naukowi Centrów Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi do 11 kwietnia 2019 r.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 30 kwietnia 2019 r. w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania.

Laureaci Konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 zł, za drugie – 800 zł, a za trzecie – 600 zł. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody w wysokości 600 zł. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu znajduje się w załączeniu. Informacje na temat Konkursu będą systematycznie publikowane na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl. Informacje pojawiać się będą także na profilach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

W II edycji Konkursu, wzięło udział ponad 8000 uczniów z niemal 900 szkół z całego kraju a zdobywcą drugiego miejsca w finale był uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie.