NA GORĄCO – Andrzej Pietnoczko

Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego? Kto i od kiedy będzie zobligowany do jego przekazania?
O tym rozmawiamy z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kętrzynie – Andrzejem Pietnoczko.