UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI ZAGOŚCI W KĘTRZYNIE

DNI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

11-13 kwietnia to Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie. W tych dniach odbędą się liczne imprezy naukowe i kulturalne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, jak również dla wszystkich mieszkańców miasta. To nie tylko spotkania z nauką, które mają przybliżyć obraz pracy poszczególnych wydziałów UWM, ale również liczne występy zespołów i klubów, które zobrazują życie kulturalne uniwersytetu.

Z tego powodu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 21 lutego br. spotkali się przedstawiciele najwyższych władz miejskich, powiatowych i uniwersyteckich, jak również dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorzy jednostek kultury oraz sportu, by rozpocząć przygotowania do tak wielkiego przedsięwzięcia. To pierwsze takie wydarzenie w naszym województwie, kiedy uniwersytet ze swoimi wydziałami „wchodzi” do mniejszego miasta, by przybliżyć działania nie tylko naukowe, ale również życie kulturalne uniwersytetu.

11 kwietnia po oficjalnym otwarciu obchodów, kolorowy pochód szkół przemaszeruje do Powiatowego Centrum Edukacji, w którym rozpoczną się imprezy kulturalne m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo z nowym programem na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odbędą się również wykłady dla mieszkańców miasta, a wieczorem zaśpiewa chór akademicki. W godzinach popołudniowych na boisku MOSiR-u przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A odbędzie się mecz piłki nożnej o Puchar Burmistrza, Starosty i Rektora UWM.
Kolejne dni to liczne imprezy naukowe i występy artystyczne. Całość obchodów zakończona będzie koncertem niespodzianką w kętrzyńskim amfiteatrze dla wszystkich mieszkańców miasta. Dokładny rozkład imprez podany będzie w najbliższym czasie.

Ula Tomczak