NA GORĄCO – dr Helena Marek

Rozmowa z dr Helena Marek – dziekan wydziału nauk społecznych w Bartoszycach, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

III Międzynarodowa Konferencja – Kultura Pokoju.
Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 23 lutego 2018 roku
w Pałacu i Folwarku Galiny. Jej hasłem przewodnim jest: „Kultura dialogu. Dialog w kulturze.”