DYREKTORKA PDK DO ODWOŁANIA?

Czy będzie zmiana na stanowisku dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie. Jednostką podległą staroście kieruje od prawie 2 lat Marlena Szypulska. Do organizacji zawodowych i twórczych działających na terenie powiatu trafił właśnie wniosek o zaopiniowanie jej odwołania.

Rzeczywiście rozpoczęliśmy pewną procedurę i chcemy poznać opinie stowarzyszeń na temat współpracy z PDK – mówi nam wicestarosta kętrzyński Michał Krasiński.

Te działania to pokłosie kontroli przeprowadzonej w jednostce. Jak czytamy w piśmie do ludzi kultury, główne zadania które nie zostały zrealizowane w PDK to m.in. zajęcia pogłębiające talenty w tym pracownia rzeźbiarska, malarska, muzyczna czy fotograficzna. W piśmie wicestarosta stwierdza także, że w kontrolowanym okresie nie stwierdzono realizacji „zadań priorytetowych”.

Kolejne nieprawidłowości wynikają z przedsięwzięć kulturalnych społeczności wiejskiej. W tym brak wydarzeń oraz integracji z domami kultury na terenie powiatu kętrzyńskiego. Spore zastrzeżenia dotyczą również sytuacji finansowej PDK.

Dyrektor PDK sprawy nie chce komentować. Jak przyznaje sama nie chce się oceniać, a wszystkie osiągnięcia oraz dotychczasowe wydarzenia realizowane pod jej kierownictwem można śledzić na stronie internetowej PDK. Decyzja w sprawie odwołania być może zapadnie w marcu. Do 2 marca starostwo czeka na opinie stowarzyszeń.