Kętrzyńskie Centrum Kultury ma nowego dyrektora.

Od 1 grudnia stanowisko dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie obejmuje Pani Agnieszka Roszig – poinformował Urząd Miasta Kętrzyn.

„Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu z kandydatką rozmowy kwalifikacyjnej, której celem było uzyskanie
informacji o zakresie wiedzy merytorycznej związanej ze specyfiką stanowiska oraz
wykazaniem predyspozycji niezbędnych do wykonywania tej pracy stwierdzono, że wybrana
osoba spełniła zakładane oczekiwania.”

W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 

  1. Agnieszka Bakunowicz-Bogaczuk  – Garbno
  2. Agnieszka Roszig- Koczarki

Pani Agnieszka obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia „Mazurska Kosaczewina” i stale przyczynia się do rozwoju kultury w powiecie. Przez 7 lat zajmowała się finansami KCK jako główna księgowa w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Jak podkreśla „Merytorycznie jestem tu pierwszy raz i mam nadzieję, że przyczynię się do rozwoju kultury w Kętrzynie.”