Na gorąco: ks. biskup elekt Paweł Hause

W programie „Na gorąco” gościmy ks. biskupa elekta Pawła Hause. Luterański duszpasterz, społecznik i publicysta. Od blisko 20 lat jest proboszczem parafii w Kętrzynie, największej ewangelickiej parafii w Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Urodzony w 1964 roku, dorastał w Warszawie w rodzinie pastorskiej o tradycjach wojskowych i patriotycznych. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego w 1993 roku w Zabrzu. Okres wikariatu odbył w Kętrzynie.